Rapport från Ejmunds Gård

Posted by
| Kommentarer inaktiverade för Rapport från Ejmunds Gård
Delrapport från enda säkra systemet för spårbarhet av köttursprung TracTechnology har som ett första steg i det projekt som genomförs på den svenska marknaden märkt produkter från Ejmunds Gård med QR-koder. Genom att skanna QRkoden får konsumenten information om bland annat gården, köttdetaljen, köttets väg genom kedjan samt receptförslag. Produkterna kommer att distribueras genom Ejmunds [...]

Avtal med Mauto AB

Posted by
| Kommentarer inaktiverade för Avtal med Mauto AB
TracTechnology AB tecknar avtal med Mauto AB TracTechnology äger världsunika patent för en metod att spåra kött elektroniskt genom hela värdekedjan, från gård till gaffel. Metoden är patenterad i EU, USA och Ryssland. Under 2013 har ett pilotprojekt påbörjats på den svenska marknaden med viktiga deltagare från samtliga delar av köttindustrin. TracTechnology har tecknat avtal [...]

Avtal med Enlight AS

Posted by
| Kommentarer inaktiverade för Avtal med Enlight AS
TracTechnology AB tecknar avtal med Enlight AS TracTechnology äger världsunika patent för en metod att spåra kött elektroniskt genom hela värdekedjan, från gård till gaffel. Metoden är patenterad i EU, USA och Ryssland. Under 2013 har ett pilotprojekt påbörjats på den svenska marknaden med viktiga deltagare från samtliga delar av köttindustrin. TracTechnology har nu tecknat [...]

Ny köttskandal

Posted by
| Kommentarer inaktiverade för Ny köttskandal
Ny köttskandal belyser återigen behovet av säker spårbarhet Med anledning av det senaste fallet av köttfusk är matsäkerhet återigen i fokus i media. Under det senaste året har rapporter om fusk tydligt belyst bristen på säkra och trovärdiga spårbarhetssystem. Trovärdighet är en nyckelfråga för livsmedelsbranschen och en viktig del av detta är att ha en [...]

Pilotprojekt

Posted by
| Kommentarer inaktiverade för Pilotprojekt
Lägesuppdatering av pilotprojekt Som TracTechnology tidigare meddelat har vi, under våren 2013, påbörjat ett projekt på den svenska marknaden där vi kommer att införa en fullt spårbar kedja från ”gård till gaffel”. Syftet med projektet är att lägga grunden för vidare införande av elektronisk spårbarhet globalt, och därigenom generera licensintäkter till TracTechnology. Ett viktigt steg [...]

Förändringar i styrelsen

Posted by
| Kommentarer inaktiverade för Förändringar i styrelsen
Förändringar i bolagets styrelse På ordinarie årsstämma i TracTechnology AB som hölls den 16 maj 2013 beslutade stämman att välja en delvis ny styrelse. Styrelsen i TracTechnology AB utgörs av: Börje Fors – Styrelseordförande Tidigare VD och koncernchef i Kooperativa Förbundet, KF. Verksam inom KFkoncernen sedan 1991, bland annat som VD för KF Media. Verksam [...]

Artikel i SvD

Posted by
| Kommentarer inaktiverade för Artikel i SvD
Fullt möjligt att spåra varifrån kött kommer Den svenska köttindustrin har hittills inte visat något intresse för möjligheten att införa spårbarhet ”från gård till tallrik” trots att det är fullt möjligt. Det är dags att ställa större krav på branschens aktörer, skriver Stefan Sallerfors, ägare av metodpatent för spårbarhet av kött. Detta är ett urklipp från [...]