Vi ökar din produktivitet och lönsamhet

MeatTrac Breeder ökar livsmedelssäkerheten, förbättrar produktiviteten, minskar administrationen, och sänker dina kostnader.

MeatTrac Breeder är en helt automatisk process för identifiering, vägning och sortering av boskap. Det är en unik kombination av RFID-teknik, mobil datakommunikation och ”cloud computing” som revolutionerar köttuppfödningen. MeatTrac Breeder är det första steget till pålitlig ursprungsmärkning.

MeatTrac Breeder ger fullständig kontroll över tillväxt, produktion och uppföljning, vilket ger positiva effekter som förbättrad kvalitet och säkerhet, sänkta kostnader och ökade intäkter.

När djuren märks med RFID-teknik får du automatisk identifiering och vägning vilket ger dig bättre slaktprognos och optimal slaktvikt. Du rapporterar enkelt till CDB från din elektroniska stalljournal och får automatisk beräkning av slaktutbytet direkt från slakteriet.

MeatTrac Breeder utvecklades för att möta de enorma kostnader och det komplicerade regelverk som olika djursjukdomar och livsmedelsskandaler har orsakat de senaste åren. MeatTrac Breeder ökar livsmedelssäkerheten, förbättrar produktiviteten, minskar administrationen, och sänker dina kostnader.

Optimerad slaktvikt

Med promenadvägning går identifieringen automatiskt och sekundsnabbt. Informationen lagras i en databas där du följer varje djurs utveckling. Databasen innehåller också statistiska data för olika raser så att du kan jämföra.

Om programmet upptäcker avvikelser får du en signal för varje djur. Du kan väga djuren oftare vilket gör det lättare att planera slakten, optimera slaktvikten och att därmed undvika onödiga slaktavdrag.