TracTechnology

Vårt fokus är livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet

Vårt långsiktiga strategiska fokus är livsmedelssäkerhet. Detta mot bakgrund av de allt mer skärpta krav som ställs av industrin, myndigheter och inte minst konsumenter. De regelbundet återkommande utbrotten av djursjukdomar och livsmedelsskandaler av skiftande art driver ständigt processen framåt för säkrare metoder och därmed säkrare mat.

Bakgrund

MeatTrac startades mot bakgrund av de enorma kostnader och det arbetskrävande regelverk som orsakats av olika djursjukdomar och livsmedelsskandaler i Europa. Med modern teknik och en högre ambitionsnivå än dagens krav på spårbarhet och livsmedelssäkerhet minskar vi kostnader och hjälper våra kunder att uppnå produktivitetsförbättringar.

TracTechnology erbjuder moderna lösningar i tiden

TracTechnology kombinerar affärskunnande med spjutspetskompetens inom RFID-teknik. Vi levererar lösningar med syfte att effektivisera våra kunders verksamhet för att på så sätt uppnå högre livsmedelssäkerhet.

Global närvaro

MeatTrac patentet från TracTechnology är godkänt och validerat i ett stort antal länder. För mer information, kontakta oss på TracTechnology genom att klicka här.

Det är människorna bakom lösningarna som gör skillnaden

På TracTechnology har vi en erfaren och kompetent styrelse som driver och utvecklar bolaget och dess strategi.

Bengt Svenson

Styrelseordförande

Stor erfarenhet genom sina tidigare uppdrag som styrelseledamot, företagsledare, entreprenör, inom transportsektorn och resebranschen. Bengt har varit med att starta och utvecklat sitt företagande genom åren vilket gett kunskap inom såväl entreprenörskap, finansiering som operativa och strategiska frågor. Även Bengt är aktieägare.

Owe Brax

Styrelseledamot

Owe Brax har varit verksam i elektronikbranschen i över 50 år, på olika ledande befattningar inom bl.a. både försvaret och läkemedelsindustrin. Owe har varit aktiv aktieägare i bolaget sedan 2007.

Bo Oskarsson

Styrelseledamot

Bo Oskarsson har varit verksam som sälj och marknadschef i flera bolag och som VD under många år i olika IT-bolag under sin 45-årig karriär. Bo har drivit verksamhetsutveckling i flera bolag och leder nu TracTechnologys utveckling för att hitta nya vägar.

Fredrik Abrahamsson

Styrelseledamot

Fredrik Abrahamsson har under många år varit VD för både större och mindre IT-bolag med inriktning på verksamhetsutveckling, digitala tjänster, molnlösningar och säkerhet. Fredrik bidrar med sin breda kunskap om utveckling av bolag fram för allt inom den digitala inriktningen som vår QR-kod representerar.