Passa på och var med i pågående emission

Passa på och var med i pågående emission

Posted by
| Kommentarer inaktiverade för Passa på och var med i pågående emission

Bästa Intressent/Aktieägare i TracTechnology.

Första halvåret 2017 har varit en mycket framgångsrik period i bolagets historia. Vi har påbörjat några stora projekt som väntas ge rullande intäkter under slutet Q3. Kraftigt förbättrat kassaflöde beräknas uppkomma under Q2 2018. Styrelsen har därför beslutat att skjuta på återinträdet till Aktietorget med mål Q1 – Q2 2018. För att lyckas med detta så beslutades det på stämman om ett bemyndigande gällande 20 miljoner aktier.

Vi behöver nu stärka vår kassa för att kunna genomföra den plan som fastställts. Därför erbjuds du nu att köpa en post som ryms inom 7 miljoner aktier för 0.30 Sek (först till kvarn gäller, erbjudandet gäller även om man inte är ägare sedan tidigare). Detta ska ge oss 2,1Mkr före emissionskostnader fram till den spridningsemission som kommer göras under hösten, för att kunna ta klivet in på Aktietorget igen.

Detta innebär att vi kan fortsätta vår offensiva resa med samma höga tempo som vi haft första halvåret 2017.

Följande händelser kan rapporteras under 2017.

  • Letter of Intent med stor fågelproducent i Kazakstan, implementering pågår. Den kontakten är en utkomst av ett samarbete med näringsdepartementet som gjordes tillsammans med Landsbygdsminister Bucht hösten 2017. Vi var ett av 15 tal utvalda företag med stor potential för export inom området. Förutom oss är det kända multinationella företag inom sektorn. Vår produkt är stark, marknaden har insett vikten av att tillföra sina produkter ett mervärde, för att kunna sticka ut och få lojala kunder. Detta inte minst när man ska ta ny marknad.
  • Fortsatta diskussioner med intressenter internationellt, där vi haft studiebesök i Sverige av fyra olika bolag
  • Märkningen på Skövde Slakteri (varumärket Gudruns) påbörjad med första etiketter som printades vecka 27.
  • Systemet/Tekniken att märka fläskkött/gris påbörjad, under sommaren testas detta för att gå ”live”, troligen augusti/september
  • Märkning av ”färdigmat” till konsument och restaurang kommer påbörjas under oktober 2017 av en helt ny aktör på marknaden. Där ska vi märka huvudråvaran, ex: högrev till kalops etc. Dem ska producera ett antal tusen portioner/dag. Då aktören är ny på marknaden så säger vårt avtal att vi inte kan precisera det mer än så.
  • Nytt royaltyavtal framförhandlat med Haakan B Guldkula som gör att vi betalar ett engångsbelopp för resterande tid till 2022-12-31 om 750tkr, inget tillkommande. Ett avtal som tidigare kostat oss ca 1,6 mkr/år löpande inklusive alla avgifter. Ett mycket bra och fördelaktigt avtal för bolaget med besparing runt 7mkr. Sett över avtalstiden.

Allt det som beskrivits ovan gör att vi ser framtiden an med tillförsikt och hoppas du vill vara med oss på den fortsatta resan mot tillväxt och ärlig märkning för framtidens mat.

 

Styrelsen TracTechnology AB

Bengt Svenson
Styrelseordförande
+46 70 533 86 15

Thomas Nybladh
VD
+46 70 663 17 77

 

Anmälningssedel för teckning av aktier av serie B i TracTechnology AB (publ)
Klicka här