Emission i TracTechnology AB

Emission i TracTechnology AB

Posted by
| Kommentarer inaktiverade för Emission i TracTechnology AB

Halvårsskiftet har passerats med en fin högsommar som följd. Det är också en tid för planering av utveckling och framtid i vår
egen och i våra kunders verksamheter. TracTechnology stärker värdet för svensk, högkvalitativ produktion av kött med vår
lösning för spårbarhet, ursprungsmärkning och Story Telling.

StoryTelling, en framtidsprodukt

Konsumenter kan redan idag läsa av denna QR-kod med en smartphone och får då information om t ex: vilken gård köttet
kommer ifrån, kvalitet, slaktdag, presentation av gården och ägaren, uppfödningsinformation gällande foder och antibiotika,
miljövänlig transport mm.

Politisk positiv syn på ursprungsmärkning för Svenskt kött

Politiker talar om vikten av en större egen, inhemsk produktion av kött med ursprungsmärkning. Detta stöd för hög kvalitet och
miljöinriktning är just nu på mångas agenda.

Positiv utveckling av vårt erbjudande och full produktion

TracTechnology är i inne i en mycket intensiv och positiv period och vi är på god väg att kunna möta den stora efterfråga som
just nu råder på marknaden. Vi är i full produktion med ny IT-lösning och finns etablerade hos flera företag med
ursprungsmärkning och spårbarhet för slutkonsumenter. Vi arbetar under mottot ”Vi vet var ditt kött kommer ifrån”. Detta är i
media en mycket viktig fråga, där vi står färdiga och starka!

Digitalisering

TracTechnology har flera kunder som i sin dagliga produktion använder vår molnlösning. Detta medför en problemfri
uppföljning av märkning av produkter, som sedan blir fullt spårbara. TracTechnology använder den senaste tekniken; open
source, där all drift ligger i ”molnet”, med full säkerhet och dubbel backup. Vi har en uptime på nästan 100%. Denna lösning
hanteras av vår samarbetspartner TraceTracker, som har hela utvecklingen klar.

Våra kunder:

Hälsingestintan
Hälsingestintan har använt vår molnbaserade spårningsfunktion och märkning sedan 1/1 2016. En etisk slaktning med mobilt slakteri som gör
det enkelt ute hos uppfödaren. Inga transporter av stressade djur, vilket ger bättre kvalitet.

Food Company i Lidköping.
Tillverkning av portionsförpackningar av färdiglagad mat av hög kvalitet. Allt kött som finns i maten kan spåras via QR-koden. Kunden läser av
koden och får via Story Telling mycket information om det kött portionen innehåller.

Skövde Slakteri
Ett av de största privatägda slakterierna, Skövde Slakteri som ingår i Öhgrengruppen, har börjat använda märkning och spårbarhet i sina
leveranser, speciellt till Food Company.

Kronfågel
Under årets första del har projekt startats upp hos Kronfågel för att kunna spåra och följa kycklinguppfödning samt varifrån kycklingens
styckdetaljer kommer. Detta kan läsas av via QR-kod

Internationellt
Sedan slutet av 2017 har en stor kycklinguppfödare i Kazakstan använt vår molnbaserade märkning och spårbarhetsfunktion. Mer än en halv
miljon förpackningar av olika kycklingprodukter märks varje månad. Intresset för digitalisering i Kazakstan är stort och stöds aktivt av ledningen
i landet. Flera diskussioner pågår i Kazakstan kring andra produkter och med andra uppfödare. Vår lantbruksminister, Sven-Erik Bucht, deltog i
en aktivitet arrangerad av exportrådet, i samarbete med intresserade företag i Kazakstan, varpå kontakt knöts och projektet initierades.

Emission för att hantera en större marknad

För att kunna möta den stora efterfrågan fullt ut, behöver vi nu stärka vår kassa och genomför därför en företrädesemission på
ca 18 000 000 aktier till ett pris på 0,28 SEK per aktie. I vårt erbjudande får Ni teckna en ny aktie per sex gamla aktier. Vid full
teckning får vi in ca 5 000 000 SEK. Vi siktar på att få ett positivt kassaflöde inom 12-18 månader.
Vi vill ge våra aktieägare en möjlighet att investera till en förmånlig kurs, vilket förhoppningsvis kommer visa sig bli en bra affär
vid en framtida börsintroduktion. Det finns också möjlighet att anmäla intresse att teckna fler aktier utan företrädesrätt.
Befintliga aktieägare kommer då att ha förtur vid eventuell överteckning.

Bo Oskarsson
VD TracTechnology AB