Avtal med Enlight AS

Avtal med Enlight AS

Posted by
| Kommentarer inaktiverade för Avtal med Enlight AS

TracTechnology AB tecknar avtal med Enlight AS

TracTechnology äger världsunika patent för en metod att spåra kött elektroniskt genom hela värdekedjan, från gård till gaffel. Metoden är patenterad i EU, USA och Ryssland. Under 2013 har ett pilotprojekt påbörjats på den svenska marknaden med viktiga deltagare från samtliga delar av köttindustrin. TracTechnology har nu tecknat avtal med det norska mjukvarubolaget Enlight AS för leverans av den tekniska lösningen i det pågående pilotprojektet.

Enlights moderbolag, TraceTracker AS, har utvecklat teknologi för spårbarhet genom en hel värdekedja och levererar i dagsläget lösningar internationellt, bland annat till stora aktörer inom kemikalieindustrin. Enlight kommer att använda denna teknologi för att bygga en komplett lösning för spårbarhet av kött genom hela kedjan, från gård till gaffel. Lösningen bygger på det globala standardiseringsorganet GS1:s standarder vilket säkrar effektiv delning och säkerhet av informationsflödet i kedjan. Arbetet med att anpassa Enlights existerande lösning till de specifika behov som finns inom köttindustrin har nu påbörjats. Inom ramen för den överenskommelse som har träffats ingår delleverans av spårbarhet av en begränsad kedja samt en komplett industriellt anpassad lösning. Den tekniska anpassningen beräknas vara klar till slutet av Q2 2014.

I vår verksamhet är vi väl medvetna om det uttalade behov från varumärkesägare av att skydda sina produkter och kunder mot skandaler som de vi sett under det gånga året. Att vi genom detta samarbete kan kombinera såväl de juridiska rättigheterna med vår specialkompetens ser vi som en enorm styrka, säger Viktor Varan, VD Enlight AS.

Vi är mycket glada över att ha ingått ett avtal med Enlight AS som besitter såväl den tekniska kunskapen som värdefull branschkompetens. Genom detta samarbete kan vi säkra en fullständig spårbarhet genom hela kedjan, från gård till gaffel, kommenterar Leyla Ekekrantz, VD TracTechnology AB.

För ytterligare information, kontakta:
Leyla Ekekrantz, +46 (0)72 531 10 01
e-post: leyla.ekekrantz@tractechnology.se

Ladda ner pressrelease

Om TracTechnology AB

TracTechnology AB erbjuder genom MeatTrac en komplett systemlösning som möjliggör spårning och autentisering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från ”Gård till Gaffel”. MeatTrac är patentskyddat i EU, USA samt Ryssland. TracTechnology AB utvecklar och marknadsför även innovativa lösningar inom ursprungsmärkning och spårbarhet med hjälp av RFID-teknik.