Skip to main content

För Investerare 

Bästa intressent i TracTechnology AB

TracTechnology förbereder sig för att gå från pilot till en skarp lösning.

Nu ges både våra aktieägare och nya intressenter möjlighet att köpa aktier till ett fördelaktigt pris på (25 öre/aktie).
Kvernerland Investering har redan tecknat sig för 2 000 000 aktier på nuvarande emission och 1 428 570 aktier till höstens emission (35öre/aktier).

TracTechnologys system håller reda på varifrån de ingående och sammansatta komponenterna kommer i exempelvis en maträtt. Vår affärsmodell bygger på att många ansluter sig till en rimlig kostnad.  Andra system siktar på att överföra stora mängder information till stora kostnader, i vissa fall 100 000 kr/månad. Vi tror på att volymer ger ett stort intäktsflöde, dvs. att många använder lite data till relativt låga kostnader. När alla aktörer i en enskild eller sammansatt produkts värdekedja är anslutna, så blir TracTechnologys system det enda alternativet.

Vi bedömer att intäkter per användare kan gå från 200 kr/månad för en liten producent till 10 000 kr/månad för en större industri. Vi ser flera alternativa affärsmodeller som är anpassade för såväl småskalig verksamhet som för stora aktörer.

Ladda ner

Konkurrens

På marknaden finns det en rad olika spårbarhetslösningar som registrerar produkters förflyttning inom och utanför Sverige.

Dessa lösningar ger en exakt färdväg med exempelvis tillhörande temperaturloggar. Lösningarna använder GPS-teknik och ger en överskådlig bild om transportdata. Det finns även lösningar som håller reda på en slutprodukts ingående ingredienser och ursprung. Dessa lösningar är dock inte dynamiska och relevant information försvinner längs hela förädlingskedjan.

Förvärvade rättigheter ger större potential

TracTechnologys lösning är applicerbar inom många områden och branscher, där behov finns att samla och distribuera spårbarhetsinformation i en förädlingskedja.

För att kunna utveckla och implementera vår lösning i andra branscher har vi nu förvärvat samtliga rättigheter till databasen TIX (Traceability Information eXchange), dvs. det centrala navet för spårbarhetsinformation i vårt system, baserad på GS1-standarden.

Nyemission

Mål för emission juni 2022:

• att till del reglera förvärvet av alla rättigheter till databasen TIX

• att förlänga värdekedjan med spårning i ytterligare ett steg,

• att slutföra presentationen av spårbarhets-information för varje enskild förpackning. 

• att färdigställa sälj och marknadsplan.

 

Finansiell information

Nedan kan du läsa och ladda ner den senaste informationen från TracTechnology. För äldre dokument än 2019, kontakta Niclas Lindgren. niclas.lindgren@tractechnology.se

Kallelse till Årsstämma den 9 Juni
2022-05-12
Fullmaktsformulär
2022-05-12
Poströstningsformular TracTechnology AB
2022-05-12
Brev till aktieägare
2021-06-09
Revisionsberättelse
2021-06-08
Fullmaktsformulär för årsstämma
2021-05-19
Kallelse till årsstämma den 16 juni 2021
2021-05-18
Minskning av aktiekapital
2020-05-13
Kallelse till årsstämma den 2 juni 2020
2020-04-29
Fullmaktsformulär för årsstämma
2020-04-29

Nedan kan du ladda ner de senaste rapporterna och årsredovisningarna från TracTechnology.

Årsredovisning 2021
2022-05-12
Årsredovisning 2020
2021-06-08
Årsredovisning 2019
2020-05-27
Årsredovisning 2018
2019-06-17
Protokoll bolagsstämma 2020
2021-06-16
Kallelse till årsstämma den 16 juni 2021
2021-05-18
Protokoll bolagsstämma
2020-06-02
Protokoll bolagsstämma
2019-06-25
Kallelse till Årsstämma den 25 Juni
2019-06-25

Här kan du läsa eller ladda ner TracTechnologys bolagsordning.

Bolagsordning
2016-06-21