Avtal med Mauto AB

Avtal med Mauto AB

Posted by
| Kommentarer inaktiverade för Avtal med Mauto AB

TracTechnology AB tecknar avtal med Mauto AB

TracTechnology äger världsunika patent för en metod att spåra kött elektroniskt genom hela värdekedjan, från gård till gaffel. Metoden är patenterad i EU, USA och Ryssland. Under 2013 har ett pilotprojekt påbörjats på den svenska marknaden med viktiga deltagare från samtliga delar av köttindustrin. TracTechnology har tecknat avtal med det svenska bolaget Mauto AB för utveckling av hårdvaruutrustning inom ramen för det pågående pilotprojektet.

Mauto AB är specialiserade på automation inom detalj- och livsmedelsindustrin och kommer inom samarbetet att utveckla utrustning som möjliggör att produktionsnyttan av elektronisk spårbarhet kan tillvaratas. Detta innefattar i första hand vågstationer för registrering, inräkning och vägning av djur på gård.

Vi tycker att det är mycket spännande att vara del av detta projekt och ser en stor potential inom detta område. Spårbarhet leder, utöver den ökade säkerhet, till många fördelar i samtliga led vilket vi är glada över att vara en del utav. säger Roland Karlsson, VD Mauto AB.

Mauto har en bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta mot livsmedelsindustrin och genom detta samarbete kompletterar vi med de produkter som möjliggör att nyttorna i varje led av livsmedelskedjan kan tas tillvara. kommenterar Leyla Ekekrantz, VD TracTechnology AB.

För ytterligare information, kontakta:
Leyla Ekekrantz, +46 (0)72 531 10 01
e-post: leyla.ekekrantz@tractechnology.se

Ladda ner pressrelease

Om TracTechnology AB

TracTechnology AB erbjuder genom MeatTrac en komplett systemlösning som möjliggör spårning och autentisering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från ”Gård till Gaffel”. MeatTrac är patentskyddat i EU, USA samt Ryssland. TracTechnology AB utvecklar och marknadsför även innovativa lösningar inom ursprungsmärkning och spårbarhet med hjälp av RFID-teknik.