Ny VD, förstärkt likviditet

Ny VD, förstärkt likviditet

Posted by
| Kommentarer inaktiverade för Ny VD, förstärkt likviditet

TracTechnology AB anställer ny VD samt förstärker likviditeten

TracTechnology påbörjade under våren 2013 ett projekt med målsättningen att påvisa att bolagets patent med spårning av kött genom hela värdekedjan verkligen fungerar i realiteten.

Detta projekt har uppnått förväntat positivt resultat och börjar nu närma sig slutet, innebärande att bolaget kan verifiera att patentets metod för att säkerställa köttets ursprung och spåra detta på ett säkert sätt är genomförbart. En logisk konsekvens av detta är att bolagets fokus ändras från rent administrativ projektledning till att kapitalisera på de intäktsmöjligheter som är förknippat med bolagets patent och dess genomförda testprojekt.

Därför har styrelsen fattat beslut om att anställa en ny VD, Peter Åström, med lång VDerfarenhet, han har varit VD för såväl listade som icke listade bolag.

Peter har verkat inom såväl EF Språkresor, Bonnier som Schibsted på skilda VD befattningar samt även innehaft VD jobb på bolag som bl a det noterade bolaget Entraction AB, vars verksamhet helt baserades på skilda former av licensförfarande.

Peters bakgrund präglas därmed av att leda organisationer inom såväl välkända stora koncerner som listade bolag med hundratals anställda där en generell position på marknaden för dessa bolag har krävt en kraftfull förändring av bolagets inriktning mot tidigare genomförd strategi.

Styrelsens bedömning är därmed att Peters bakgrund mer än väl borgar för att ta TracTechnology från dagens mer administrativa projektledning till en ny spännande kommersiell genomförandefas.

Bolaget har även stärkt sin finansiella situation genom att Familjen Brax har tecknat ytterligare ca 2 miljoner aktier i bolaget till en kurs om 1,50 kr per aktie, vilket tillför likvida medel som säkerställer bolagets drift till slutet av 2014.

Styrelsens bedömning är att TracTechnology nu har stora förutsättningar att, slutligen efter många år, gå in i en kommersiell fas som skall kunna ge intäkter under 2015.

Bolagets tidigare VD Leyla Ekekrantz lämnar företaget efter sin uppsägningstid om 3 månader. Styrelsen vill framföra sitt stora tack till Leyla för hennes lojala och stabila insats som har bidragit på ett värdefullt sätt till verksamheten.

Styrelsen i TracTechnology AB

För ytterligare information, kontakta:
Ordförande Börje Fors, +46(0)70 828 25 99
e-post: b.fors@telia.com

Ladda ner pressrelease

Om TracTechnology AB

TracTechnology AB erbjuder genom MeatTrac en komplett systemlösning som möjliggör spårning och autentisering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från ”Gård till Gaffel”. MeatTrac är patentskyddat i EU, USA samt Ryssland. TracTechnology AB utvecklar och marknadsför även innovativa lösningar inom ursprungsmärkning och spårbarhet med hjälp av RFID-teknik.