TracTechnology

Vårt fokus är livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet

Vårt långsiktiga strategiska fokus är livsmedelssäkerhet. Detta mot bakgrund av de allt mer skärpta krav som ställs av industrin, myndigheter och inte minst konsumenter. De regelbundet återkommande utbrotten av djursjukdomar och livsmedelsskandaler av skiftande art driver ständigt processen framåt för säkrare metoder och därmed säkrare mat.

Bakgrund

MeatTrac startades mot bakgrund av de enorma kostnader och det arbetskrävande regelverk som orsakats av olika djursjukdomar och livsmedelsskandaler i Europa. Med modern teknik och en högre ambitionsnivå än dagens krav på spårbarhet och livsmedelssäkerhet minskar vi kostnader och hjälper våra kunder att uppnå produktivitetsförbättringar.

TracTechnology erbjuder moderna lösningar i tiden

TracTechnology kombinerar affärskunnande med spjutspetskompetens inom RFID-teknik. Vi levererar lösningar med syfte att effektivisera våra kunders verksamhet för att på så sätt uppnå högre livsmedelssäkerhet.

Global närvaro

MeatTrac patentet från TracTechnology är godkänt och validerat i ett stort antal länder. För mer information, kontakta oss på TracTechnology genom att klicka här.

Det är människorna bakom lösningarna som gör skillnaden

På TracTechnology har vi en erfaren och kompetent styrelse som driver och utvecklar bolaget och dess strategi.

Styrelse

Ulrik Brandén

Ulrik Brandén

Ordförande

Ulrik är 53 år och bor med sin familj på södra Öland. Han är sedan mer än 25 år verksam som entreprenör och affärsutvecklare och har arbetat med såväl stora börsbolag som tillväxtbolag i startup-fasen. Han arbetar också med investerings- och kapitalanskaffningsprocesser. Ulrik har gedigen styrelseerfarenhet från olika branscher och bolag i olika faser.

Ulrika Bromander

Ledamot

Ulrika är 45 år, bor i Göteborg och har varit i it-branschen sedan 1997. Hon har lång erfarenhet från att introducera nya it-produkter och lösningar på marknaden. Efter många år på IBM har hon skaffat sig 10 års erfarenhet som vd i it-konsultbranschen. Att etablera nya affärsmodeller, paketera tjänstebaserade lösningar, driva tillväxt och en mer hållbar värld är hennes passion, när hon inte står vid hockeyrinken och hejar på sina tonårssöner.

Ulrika Bromander

Stefan Malm

Ledamot

Stefan är 59 år och bosatt I Linköping med sin familj. Han är särbo med Suzanne och har 5 vuxna barn. Han har ca 40 års erfarenhet i olika typer av sälj- och marknadsbefattningar inom svensk dagligvaruhandel i företag som AB Marabou, Munksjö Hygien, Skånemejerier, Östgöta Mjölk m.fl.

Stefan jobbar idag som vd och delägare i Den Svenska Matfabriken. Stefan har även ett brett kontaktnät av människor som jobbar med investeringar.

Per Erik Engström

Ledamot

Per Erik är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han är 41 år och har erfarenhet från strategisk och operationell verksamhetsutveckling samt från rådgivningspositioner inom företagstransaktioner. Han var under sex år vd för ett livsmedelsbolag med 650 mkr omsättning inom kött.

Per Erik Engström
Bengt Svenson

Bengt Svenson

Ledamot

Bengt har varit aktieägare sedan 2010 och har haft förtroendet att vara styrelsens ordförande under fem år. Under Bengts tid har bolaget utvecklats positivt med nya kundkontakter inom skola, restaurang, livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. För vidare framgångar för TracTechnolgy har vi nu förstärkt styrelsen med ytterligare personer från livsmedelsbranschen och med erfarenhet av kapitalanskaffning.

“Utvecklingen går vidare och på årsmötet överlämnar jag ordförandeskapet till Ulrik Brandén och kommer att stötta
honom i styrelsen.”