Organisationsförändringar

Organisationsförändringar

Posted by
| Kommentarer inaktiverade för Organisationsförändringar

TracTechnology genomför organisationsförändringar

I dag lämnar Peter Åström och går till ett annat VD uppdrag.

Styrelsen har beslutat ge VD uppdraget till Stephan Pakh. Stephan har varit i TT i 5 månader och har bl a erfarenhet från Lantbrukssektorn.

Uppdraget som VD skall vara det som utomlands kallas COO dvs en operativ inriktning medan ett antal frågor hanteras av Börje Fors som samtidigt blir arbetande styrelseordförande.

Dessutom har Leyla Ekekrantz knutits till företaget på konsultbasis. Leyla rapporterar till Börje Fors.

Styrelsen i TracTechnology AB

För ytterligare information, kontakta:
Ordförande Börje Fors, +46(0)70 828 25 99
e-post: b.fors@telia.com

Ladda ner pressrelease

Om TracTechnology AB

TracTechnology AB erbjuder genom MeatTrac en komplett systemlösning som möjliggör spårning och autentisering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från ”Gård till Gaffel”. MeatTrac är patentskyddat i EU, USA samt Ryssland. TracTechnology AB utvecklar och marknadsför även innovativa lösningar inom ursprungsmärkning och spårbarhet med hjälp av RFID-teknik.