Slutuppgörelse

Slutuppgörelse

Posted by
| Kommentarer inaktiverade för Slutuppgörelse

Slutuppgörelse med bolagets uppfinnare enligt beslut på årsstämman den 15 maj 2014

TracTechnology AB och TracTechnology Inc har i enlighet med de riktlinjer som godkändes på bolagsstämman den 15 maj, 2014 tecknat slutgiltig avtal med bolagets uppfinnare, vilket reglerar samtliga tidigare tvister mellan parterna.

Avtalet undertecknades den 21 maj 2014 i och med detta har ingen av parterna några krav på motparten.

Bolaget kan nu fullt ut fokusera sina resurser på att genomföra den fastställa affärsplanen och därmed säkerställa kommersiell framgång.

Styrelsen i TracTechnology AB

För ytterligare information, kontakta:
Ordförande Börje Fors, +46(0)70 828 25 99
e-post: b.fors@telia.com

Ladda ner pressrelease

Om TracTechnology AB

TracTechnology AB erbjuder genom MeatTrac en komplett systemlösning som möjliggör spårning och autentisering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från ”Gård till Gaffel”. MeatTrac är patentskyddat i EU, USA samt Ryssland. TracTechnology AB utvecklar och marknadsför även innovativa lösningar inom ursprungsmärkning och spårbarhet med hjälp av RFID-teknik.