Förändringar i styrelsen

Förändringar i styrelsen

Posted by
| Kommentarer inaktiverade för Förändringar i styrelsen

Förändringar i bolagets styrelse

På ordinarie årsstämma i TracTechnology AB som hölls den 16 maj 2013 beslutade stämman att välja en delvis ny styrelse. Styrelsen i TracTechnology AB utgörs av:

Börje Fors – Styrelseordförande
Tidigare VD och koncernchef i Kooperativa Förbundet, KF. Verksam inom KFkoncernen sedan 1991, bland annat som VD för KF Media. Verksam som styrelseordförande för Design House Stockholm AB, Lilliesjö Seafood AB, HIMP AB och Smögens Fiskeauktion. Styrelseledamot i Tångenboden AB.

Thomas Dahlin – Styrelseledamot
Advokat och delägare i Advokatfirman Allians. Inriktning på affärsjuridik, arbetsrätt och bolagsrätt. Erfarenhet från styrelseuppdrag i såväl noterade som onoterade bolag. Arbetat som ”bollplank” och rådgivare till chefer på den svenska marknaden.

Gunnar Eskilsson – Styrelseledamot
vVD och finanschef i Länsförsäkringar Skåne, verksam som styrelseledamot i Granular AB, Länshem AB och Pulsetten AB.

Niklas Åberg – Styrelseledamot
Omvald till styrelsen. Tidigare butiksägare med 20 års erfarenhet inom Vi Daglivs. Verksam som styrelseledamot i Canimema AB, Sörby Handelsträdgård AB och Berggren & Co Fastighetsmäkleri AB.

För ytterligare information, kontakta:
Ordförande Börje Fors, +46(0)70 828 25 99
e-post: b.fors@telia.com

Ladda ner pressrelease

Om TracTechnology AB

TracTechnology AB erbjuder genom MeatTrac en komplett systemlösning som möjliggör spårning och autentisering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från ”Gård till Gaffel”. MeatTrac är patentskyddat i EU, USA samt Ryssland. TracTechnology AB utvecklar och marknadsför även innovativa lösningar inom ursprungsmärkning och spårbarhet med hjälp av RFID-teknik.