Utfall av TracTechnologys emission

Utfall av TracTechnologys emission

Posted by
| Kommentarer inaktiverade för Utfall av TracTechnologys emission

Teckningsperioden för emissionen i TracTechnology AB (publ) avslutades den i oktober 2018.

Resultatet av emissionen visar att 3 450 220 nya B-aktier har tecknats, vilket motsvarar ca 19% av de
erbjudna aktierna. Genom emissionen tillförs TracTechnology SEK 996 061 före avdrag för emissionskostnader.

Meddelande av aktietilldelning har skickats till dem som erhållit tilldelning. Efter emissionen finns det 885.880 A-aktier och 108.805.291 B-aktier