Villkor för lagring av personuppgifter i formulär

För att kunna svara på din förfrågan behöver vi lagra dina personuppgifter som du anger. Vi använder endast dina uppgifter till att besvara och lösa din förfrågan.

Den som får tillgång till uppgifterna är TracTechnology.

Uppgifterna lagras i upp till fem år för möjlighet till återkoppling av tidigare ärende.

Den som är ansvarig för behandling av uppgifterna är TracTechnology, Kyrkogatan 7, 511 54 Kinna, Sverige • E-post: info@tractechnology.se.

Vi har skyldighet att lämna ut registrerade personuppgifter när du ber om dem, eller på begäran ändra felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke och det gör du genom att kontakta oss för att bli borttagen ur databasen och vår e-post inkorg.