MATKASSE

Mat & Ro

Mat & Ro levererar matkassar över stora delar av Sverige och har en stark tro på uppskattningen för det fina lokala mathantverket.
Boka Matkasse

Vi tycker att det viktigaste värdet med denna lösning är att vi på ett enkelt och smidigt sätt visar en transparens mellan producent och konsument. Med hjälp av QR-koden blir det tydligt för våra kunder att se ursprunget för de produkter vi erbjuder i våra matkassar. Vill man veta mer om producenten, speciellt om man inte bor i närheten, ger koden en enkel väg till producentens hemsida där man kan lära känna producenten och se vilka medvetna val de har gjort när de beställt en matkasse från oss. Lokalproducerade produkter ökar i värde med denna lösning och en eventuell merkostnad på grund av småskaligheten blir mer förståelig för kunden.

Magnus PaulssonVD - Mat & Ro