Skip to main content

Finansiell information

Nedan kan du läsa och ladda ner den senaste informationen från TracTechnology. För äldre dokument än 2019, kontakta Niclas Lindgren. niclas.lindgren@tractechnology.se

Kallelse till årsstämma den 27 maj 2024, kl. 13.00.
2024-04-27
Fullmaktsformulär årsstämma 2024
2024-04-27
Fullmaktsformulär årsstämma 2023
2023-05-31
Kallelse till årsstämma den 26 juni
2023-05-25
Kallelse till Årsstämma den 9 Juni
2022-05-12
Fullmaktsformulär
2022-05-12
Poströstningsformular TracTechnology AB
2022-05-12
Brev till aktieägare
2021-06-09
Revisionsberättelse
2021-06-08
Fullmaktsformulär för årsstämma
2021-05-19
Kallelse till årsstämma den 16 juni 2021
2021-05-18
Minskning av aktiekapital
2020-05-13
Kallelse till årsstämma den 2 juni 2020
2020-04-29
Fullmaktsformulär för årsstämma
2020-04-29

Nedan kan du ladda ner de senaste rapporterna och årsredovisningarna från TracTechnology.

Årsredovisning 2023
2024-05-08
Årsredovisning 2022
2023-05-31
Årsredovisning 2021
2022-05-12
Årsredovisning 2020
2021-06-08
Årsredovisning 2019
2020-05-27
Årsredovisning 2018
2019-06-17
Protokoll bolagsstämma 2023
2023-06-26
Protokoll bolagsstämma 2022
2022-06-09
Protokoll bolagsstämma 2021
2021-06-16
Kallelse till årsstämma den 16 juni 2021
2021-05-18
Protokoll bolagsstämma
2020-06-02
Protokoll bolagsstämma
2019-06-25
Kallelse till Årsstämma den 25 Juni
2019-06-25

Här kan du läsa eller ladda ner TracTechnologys bolagsordning.

Bolagsordning
2016-06-21