För våra investerare

Här finner du aktuell och historisk finansiell information. Här kan du också ladda ner våra rapporter.

Aktieägare

TracTechnology har ca 870 aktieägare.

TracTechnology ABs aktie avnoterades från Aktietorget den 4 december 2012. Beslutet fattades på begäran av huvudägarna som ansåg att en notering av bolagets aktier ej gav en rättvisande bild av bolagets värde vilket medförde betydande nackdelar, såväl i den löpande verksamheten som vid kapitalanskaffningar. Beslutet fattades den 23 november 2012 med stöd av mer än 60 procent av rösterna.

Information rörande bolagets verksamhet kommer framöver att distribueras via bolagets hemsida www.tractechnology.se. Verksamheten i bolaget fortlöper som vanligt med skillnaden att bolaget ej längre ombesörjer en andrahandsmarknad i handel med bolagets aktier. Formellt har ingen förändring skett, bolaget är fortsatt ett publikt aktiebolag och aktierna är registrerade hos Euroclear (tidigare VPC).

Finansiell information

Nedan kan du läsa och ladda ner den senaste informationen från TracTechnology.

  Brev till aktieägare (2021-06-09)

  Revisionsberättelse (2021-06-08)

  Fullmaktsformulär för årsstämma (2021-05-19)

  Kallelse till årsstämma den 16 juni 2021 (2021-05-18)

  Minskning av aktiekapital (2020-05-13)

  Kallelse till årsstämma den 2 juni 2020 (2020-04-29)

  Fullmaktsformulär för årsstämma (2020-04-29)

  Kallelse till Årsstämma den 25 Juni (2019-06-25)

  Utfall av emission (2018-11-01)

  Nyemission pågår (2018-08-18)

  Pressmeddelande Kazakstan (2018-02-15)

 Emissionens avslutad (2017-08-13)

 Emissionens avslutad (2017-02-16)

 Emissionsmemorandum (2016-11-09)

 Anmälningssedel för teckning av aktier av serie B i TracTechnology (2016-11-07)

 Pressmeddelande angående emission (2016-10-26)

 TracTechnology ställer ut på Matjordens dag (2016-09-23)

 Näringsdepartementet bjuder in TracTechnology (2016-08-03)

 Avtal med Pesema AB i Danmark (2016-08-01)

 Information om investeraravdrag (2016-07-14)

 Anmälningssedel för teckning av aktier av serie B i TracTechnology (2016-07-12)

 Brev till aktieägare (2016-07-12)

 Ny VD på TracTechnology (2016-04-29)

 Utfall av TracTechnologys emission (2016-04-28)

 MeatTrac hos Skövde Slakteri (2016-03-24)

 Förlängd teckningstid i pågående företrädesemission (2016-03-16)

 Inbjudan till teckning av B-aktier i TracTechnology (2016-03-08)
 Anmälningssedel för teckning av aktier av serie B i TracTechnology AB

 Unik svensk digital metod för att spåra köttets ursprung (2016-02-26)

 Nu är det nog – Stoppa köttfusket (2016-01-26)
Pressmeddelandet ovan har gått ut till lokala och regionala tidningar (ca 1500 stycken), journalister inom djurrätt och köttindustri (ca 200 personer), bloggare inom mat (ca 200 personer), köttindustri och miljö och hållbarhet (ca 200 personer). Det har också gått ut till alla som har skrivit om köttfusk senaste tiden (ca 25 personer).

arsredovisningNedan kan du ladda ner de senaste rapporterna och årsredovisningarna från TracTechnology.

  Årsredovisning 2020 (2021-06-08)

  Årsredovisning 2019 (2020-05-27)

  Årsredovisning 2018 (2019-06-17)

  Arsredovisning 2017 (2018-06-09)

  Årsredovisning 2016 (2017-06-09)

  Årsredovisning 2015 (2016-05-26)

  Årsredovisning 2014 (2015-06-02)

  Årsredovisning 2013 (2014-04-24)

  Årsredovisning 2012 (2013-04-25)

finans_5Här kan du läsa eller ladda ner TracTechnologys bolagsordning.

 Bolagsordning (2016-06-21)

Ta del av våra senaste nyheter

Det händer mycket på TracTechnology. Ta del av senaste nytt genom att klicka på nyheterna nedan,
eller besök vår nyhetssida där vi har samlat de senaste nyheterna. Klicka här.

TracTechnology erbjuder moderna lösningar i tiden

TracTechnology kombinerar affärskunnande med spjutspetskompetens inom RFID-teknik.
Vi levererar lösningar med syfte att effektivisera våra kunders verksamhet. Lås mer om bolaget genom att klicka till höger.