Skip to main content

Proof Of Concept

TracTechnology har genomfört pilotprojektet och har möjliggjort produktionsdatainsamling. Data används i spårningen av köttbullsproduktion (se produktionsöversikt direkt i vår databas TIX via länken nedan).

– Vi kan idag redogöra för köttinnehåll i varje enskild köttbulleförpackning, trots att det byts köttleverantör under pågående produktion

Klicka här för att testa