Skip to main content
Vet du varifrån din mat kommer?

TracTechnology sammanställer spårbar produktinformation med QR-koder

Vårt system håller reda på varifrån de ingående och sammansatta komponenterna kommer i exempelvis en maträtt. Alla producenter, slakterier, förädlingsanläggningar, livsmedelsindustrier, storkök med flera, har krav på sig att kunna spåra sina råvaror ett steg bakåt och sina färdiga produkter ett steg framåt i värdekedjan. Detta gäller alla som hanterar livsmedel. När produkten lämnar producenten/fabriken så finns det relevant information om vilka råvaror som har använts, deras ursprung m.m.

Genom att producenten enkelt hämtar samma information från aktören steget innan i värdekedjan och adderar detta till sin egen information skapas en komplett informations- och spårbarhetskedja. Det ger ett stort värde till den slutliga produkten.

Klicka på bilden för zooma

TracTechnologys lösning är applicerbar inom många områden och branscher, där behov finns att samla och distribuera spårbarhetsinformation i en förädlingskedja.

Vårt fokus är ökad spårbarhet

Att lagra data i stora mängder är med dagens teknik enkelt och kan göras av många. Det är däremot mycket mer komplext att lagra en förädlad produkts sammansättning i flera steg. TracTechnology återger den industriellt förädlade produktens hela ursprungskedja. Det finns många branscher att erbjuda vår plattform till, t.ex. livsmedelsproduktion, verkstadsindustri, klädindustri, elektronikindustri, läkemedelsindustri, råvaruhantering och logistik och distribution. Här beskrivs hur TracTechnologys tjänst kan användas inom livsmedelsindustrin.

TRACTECHNOLOGYS INFORMATIONSFLÖDE

TracTechnologys kund överför sin produktdata till vår databas och kan själv använda den mot sin slutkund, eller så säljs produkten till någon som behöver just den produkten med tillhörande information för fortsatt förädling i värdekedjan. Överföring och datalagring sker standardiserat och bildar en enkel kedja av information.