Välkommen till TracTechnology

Vi levererar framtidens spårbarhet från gård till gaffel. Vi erbjuder ökad produktivitet och lönsamhet med MeatTrac.

Kundreferenser

Sleven Eleven QR code

Moderna lunchen från Sleven Eleven

Trach Technology - Köttbullar och Havreris

Köttbullar och Havreris

Provenir

Provenir hudar

Eye fillet från Provenir

Nyheter

Bolagsstämma via ZOOM – TracTechnology AB 2021-06-16 kl 15.00

Emission 2021

Årsredovisning 2020

Revisionsberättelse

All about our company and products in English! Click here for more info

Det här är TracTechnology

Vi förfogar över patentet för metoden att kunna spåra köttprodukter elektroniskt genom hela förädlingskedjan från uppfödare till konsumenten i butik. Vi erbjuder aktörer inom livsmedelsindustrin tillgång till metodpatentet och därmed möjligheten att kunna implementera ett system för säker spårbarhet. Genom MeatTrac Breeder erbjuder vi också en helt automatisk process för identifiering, vägning och sortering av boskap. Systemet ger fullständig kontroll över tillväxt, produktion och uppföljning, vilket ger positiva effekter som förbättrad kvalitet och säkerhet, sänkta kostnader och ökade intäkter.

LÄS MER

Mer information på hemsidan

På vår hemsida finner du information om vårt företag och våra specifika produkter. Här finner du också finansiell information och våra kontaktuppgifter.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra unika produkter, våra patent eller våra licensavtal? Eller vill du kanske ha ett personligt möte med vår representant. Kontakta oss idag så bokar vi ett möte. Klicka här för kontaktinformation.

In English

A MeatTrac license provides access to the TracTechnology patented method to electronically track meat products throughout the value chain – from farm to fork. Read more in English here.

Investerare

Våra smarta RFID-lösningar och produkter ger oss en enorm marknad. Med vår patenterade MeatTrac-metod har vi en unik sits inom livsmedelsindustrin. Tillsammans ger det en spännande framtid. Läs mer här.

paralax-text

Vi har identifierat problemen, studerat undersökningar och tagit del av konsumenternas tankar.

Baserat på vår erfarenhet och kundskap har vi därefter utvecklat våra produkter.

Konsumentkravet

Undersökningar visar att konsumenternas oro ökar beträffande säkerheten av de livsmedel de köper. Samtidigt minskar förtroende för dagligvaruhandeln och producenterna. De senaste årens ”kött-skandaler” har spätt på denna utveckling och detta resulterar i att konsumenten är villig att betala en premie för säkra livsmedel.

Köttproblemet

Konsumenter är idag mycket intresserade av mat och matkvalitet och vill veta varifrån köttet kommer. De är trötta på matfusk och skandaler. Nu kräver konsumenter klara besked på varifrån köttet kommer och vilken kvalité det har. Vid fusk blir varumärkesförlusten mycket stor och resulterar i att kunderna omgående vänder sig till annan trovärdig kedja/butik. Vinnarna kommer vara de butiker som kan påvisa ursprung, kvalitet och sort på bästa sätt.

Vår lösning

Den del av köttförsäljningen som kommer från anslutna MeatTrac företag kommer vara spårbar vilket påverkar konsumenternas förtroende som därför kommer att välja anslutna butiker. Butikerna kan sälja kvalitetssäkrat kött som i sin tur skapar en större efterfrågan och ökad marginal. Som tillval kan butiken ha en elektronisk köttliggare vilket frilägger tid och säkrar kötthanteringen i butiken.

Våra partners

Ett framgångsrikt företag omger sig med seriösa partners. Det gäller så klart också TracTechnology. Vår viktigaste samarbetspartner är Enlight AS som är vår partner för system och mjukvara.