Skip to main content

For investors 

Best Stakeholder in
TracTechnology AB

NOTICE TO THE ANNUAL MEETING 

The shareholders of TracTechnology AB, 556623-1030, (“the Company”) are hereby called to
annual general meeting on Monday 26 June 2023, at 16.00 in Kalmar Science Park’s premises at
Bredbandet 1, Varvsholmen, in Kalmar.

Financial information

Below you can read and download the latest information from TracTechnology. For documents older than 2019, contact Niclas Lindgren. niclas.lindgren@tractechnology.se

Fullmaktsformulär årsstämma 2023
2023-05-31
Kallelse till årsstämma den 26 juni
2023-05-25
Kallelse till Årsstämma den 9 Juni
2022-05-12
Fullmaktsformulär
2022-05-12
Poströstningsformular TracTechnology AB
2022-05-12
Brev till aktieägare
2021-06-09
Revisionsberättelse
2021-06-08
Fullmaktsformulär för årsstämma
2021-05-19
Kallelse till årsstämma den 16 juni 2021
2021-05-18
Minskning av aktiekapital
2020-05-13
Kallelse till årsstämma den 2 juni 2020
2020-04-29
Fullmaktsformulär för årsstämma
2020-04-29

Nedan kan du ladda ner de senaste rapporterna och årsredovisningarna från TracTechnology.

Årsredovisning 2022
2023-05-31
Årsredovisning 2021
2022-05-12
Årsredovisning 2020
2021-06-08
Årsredovisning 2019
2020-05-27
Årsredovisning 2018
2019-06-17
Protokoll bolagsstämma 2020
2021-06-16
Kallelse till årsstämma den 16 juni 2021
2021-05-18
Protokoll bolagsstämma
2020-06-02
Protokoll bolagsstämma
2019-06-25
Kallelse till Årsstämma den 25 Juni
2019-06-25

Här kan du läsa eller ladda ner TracTechnologys bolagsordning.

Bolagsordning
2016-06-21