Skip to main content
Pilotprojekt

Den Svenska Matfabriken

TracTechnology har startat ett pilotprojekt tillsammans med Den Svenska Matfabriken, en fabrik som i huvudsak tillverkar färsprodukter.

TracTechnologys erbjudande löser logistiska, konceptuella och kommunikativa problem för kunderna. Att kunna följa ingredienser genom en matfabrik är ett sådant exempel. Att visualisera leveranskedjor för upphandlare är ett annat. Vi ser en möjlighet att utveckla många fler liknande tjänster framöver, och därmed successivt skapa fler incitament för producenter och industrier att integrera sina system med vår plattform. 

Den Svenska Matfabriken strävar efter att minska sin klimatpåverkan. Projektet syftar till att varje färdig produkt automatiskt ska märkas med spårbar information för alla inkluderade råvaror och hur dessa har hanterats i varje steg i förädlingskedjan. Ett LOI (avsiktsförklaring) är upprättad mellan TracTechnology och Den Svenska Matfabriken. 

Pilotprojekt

Sveriges ledande EMV producent
av fryst färdigmat i premiumklass

Den Svenska Matfabriken får ständigt frågor om köttets ursprung. DSM har en pågående dialog med Norrköpings kommun om att erbjuda sin klassiska köttbulle med löpande spårbarhets-information. 

Med hjälp av kvalitetssäkrad produktion, innovativa lösningar och ett äkta engagemang för miljö och hållbarhetsfrågor ska vi inta vår position på marknaden. 

Vi ser TracTechnology som en stor konkurrensfördel i vår framtida resa.

Till Svenska Matfabriken

Bilden är hämtad ur Den Svenska Matfabrikens varumärkesmanual.

Pilotprojekt

Nytt spännande samarbete med Mixum

TracTechnology och Mixum har undertecknat en avsiktsförklaring att påbörja en integration med TracTechnologys system. 

Magnus Franzen VD på Mixum säger:
“Vi ser fram emot ett givande samarbete med TracTechnology och att vara ett föredöme i att kunna spåra och redovisa ursprunget på vissa utvalda produkter i vårt sortiment.”

Till Mixum

Förstudie

Nedan kan du läsa och ladda ner den senaste informationen om Pilotprojektet

Förstudie
2021-09-20
LOI Mixum
2021-10-11
LOI Svenska Matfabriken
2021-09-23