Pilotprojekt

Posted by
| Kommentarer inaktiverade för Pilotprojekt

Lägesuppdatering av pilotprojekt

Som TracTechnology tidigare meddelat har vi, under våren 2013, påbörjat ett projekt på den svenska marknaden där vi kommer att införa en fullt spårbar kedja från ”gård till gaffel”. Syftet med projektet är att lägga grunden för vidare införande av elektronisk spårbarhet globalt, och därigenom generera licensintäkter till TracTechnology.

Ett viktigt steg i detta är att visa såväl bonden som konsumenten och samtliga led däremellan vilken nytta de får av införandet av vår patenterade MeatTrac-metod, utöver den ökade säkerheten. Projektdeltagarna består av svenska nötköttsproducenter, ett svenskt slakteri och ett svenskt charkuteri. Därutöver ingår tre bolag som levererar de tekniska delarna och hanterar den data som skall överföras.

Projektet är beräknat att pågå under 18 månader och kommer under den tiden att ge ett bra underlag för de nyttor som föreligger och de effekter på försäljning som spårbarheten leder till. Knutna till projektet är även svenska branschorganisationer som tillför mycket värdefull kunskap och tillgång till ett globalt nätverk.

För närvarande pågår arbetet med att ingå samarbetsavtal med deltagare i projektet. Parallellt med detta arbetar vi vidare med planering och förberedande arbete inför fortsatt utrullning av projektet.

Vi kommer löpande att informera om utvecklingen i projektet.

För ytterligare information, kontakta:
Leyla Ekekrantz, +46 (0)72 531 10 01
e-post: leyla.ekekrantz@tractechnology.se

Ladda ner pressrelease

Om TracTechnology AB

TracTechnology AB erbjuder genom MeatTrac en komplett systemlösning som möjliggör spårning och autentisering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från ”Gård till Gaffel”. MeatTrac är patentskyddat i EU, USA samt Ryssland. TracTechnology AB utvecklar och marknadsför även innovativa lösningar inom ursprungsmärkning och spårbarhet med hjälp av RFID-teknik.