Skip to main content

Star Innovation Group AB (publ) (“SIGAB”) har via en riktad nyemission tecknat aktier i teknikbolaget TracTechnology AB (publ) för ett belopp om 1,5 Mkr. SIGAB:s företrädare Jesper Starander har även blivit vald till ny styrelseordförande i TracTechnology AB (publ) på deras årsstämma som nyligen hölls.

Läs pressrelease