Skip to main content

MISSA INTE DIN CHANS

TracTechnology gör nu en emission på väg mot en notering. TracTechnologys plattform löser spårning av råvaror genom hela livsmedelskedjan. Detta är ett viktigt redskap som bidrar till att öka hållbarhet, säkerhet och trygghet. Medvetna och underbyggda val är en förutsättning för att kunna minska koldioxidutsläppen. TracTechnologys första affärsområde är livsmedelsbranschen. Emissionen skapar förutsättningen att ta bolaget vidare i utvecklingen.

Den amerikanska affärs- tidningen Forbes refererar till studier som visar att teknik- investeringar i spårning av livsmedel kan uppgå till 19 md USD redan år 2023.