Skip to main content
Pressmeddelande från Finansdepartementet

”Nya skärpta regler vid offentlig upphandling ska bidra till ett hållbart samhälle. Regeringen föreslår därför att det ska vara obligatoriskt att ta hänsyn till klimatet, miljön, människors hälsa, omsorg om djuren samt sociala och arbetsrättsliga aspekter vid offentlig upphandling.”

Ligger helt rätt i tiden tycker vi på TracTechnology.
Se skillnad – Gör skillnad

Läs mer - Nya skärpta regler