Skip to main content
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

”Fusk i livsmedelskedjan medför risker för människors och djurs hälsa. Organiserad brottslighet vilseleder svenska konsumenter som luras att betala för sämre kvalitet än de förväntar sig. Samtidigt snedvrider fusket konkurrensen och seriösa företag riskerar att slås ut. Regeringen kommer att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag på hur Sverige kan stärka den offentliga kontrollen av fusk i livsmedelskedjan för att förebygga avsiktliga överträdelser genom bedrägligt och vilseledande agerande. Utredaren ska även ge förslag på hur sådana överträdelser ska sanktioneras och hur kontrollen ska finansieras”

Ligger helt rätt i tiden tycker vi på TracTechnology.
Se skillnad – Gör skillnad

Läs mer - Stärkt kontroll av fusk i livsmedelskedjan