Skip to main content

Klimatförändringarna och ökad medvetenhet driver behoven av öppna och transparenta värdekedjor.
Som ett av få utvecklingsbolag med fullt fokus på spårbarhet är TracTechnology nu i full gång med att introducera verksamheten till livsmedelsbranschen. Den unika lösning bolaget erbjuder ger industrin, inköpare och konsumenter en fullständig översikt kring var maten de köper kommer ifrån. Lösningen är enkel att implementera och fullt skalbar.

Som ett led i satsningen förvärvar nu bolaget även TraceTracker AS ägande av systemet TIX.

Systemet; Traceability Information eXchange (TIX) är en hub för spårningsinformation baserad på GS1 standarden (streckkodsmärkning). Förvärvet innebär att ägaren till TraceTracker AS, Kverneland Investering, förbinder sig att teckna aktier i TracTechnology AB motsvarande köpeskillingen på 1 mnkr som kvittas mot aktier. Affären som signerades 1 juni 2022 ger TracTechnology det totala ägandet av hela systemet och därmed tillgång till hela den globala marknadspotentialen.

”Vi ser stora möjligheter att framåt även skapa värde genom att spåra andra sammansatta produkter i flera steg, exempelvis möbler och kläder”

Säger Niclas Lindgren VD TracTechnology AB.

Affären innebär i detalj att Kvernerland Investering förvärvar 2 000 000 aktier (25 öre/aktie) vid kommande emission 10 juni 2022 samt 1 428 570 aktier (35 öre/aktie) i höstens kommande emission. TracTechnology AB har per 1 juni 2022 det fulla ägandet och rättigheter till alla vertikaler och branscher.

Affären är ett viktigt led i förberedelserna att ta bolagets lösning från pilot till skarp lösning under 2023.